زیست پایه در یک نگاه

مجموعه کتاب های زیست شناسی در یک نگاه به قلم دکتر پدرام فرهادیان در جهت آموزش نکات و مطالب مهم و جمع بندی در دوران طلایی جمع بندی برای دانش آموزان نظام قدیم تدوین و تألیف شده است.
در کتاب زیست پایۀ در یک نگاه به بررسی و آموزش نکات مهم زیست و آزمایشگاه ۱ و زیست و آزمایشگاه ۲ به تفکیک فصول و ژنتیک و گیاهی کنکور به صورت مجزا پرداخته ایم. در انتهای هر فصل نیز یک آزمون برای جمع بندی و آموزش مطالب ویژه و مهم فصول، طراحی شده که دارای پاسخنامه کاملا مدون و تشریحی است.

برای خرید این محصول با مرکز نما تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۹۰۹۸۴۵

https://t.me/drfarhadian