ژنتیک کنکور در یک نگاه

ژنتیک کنکور در یک نگاه

مجموعه کتاب های زیست شناسی در یک نگاه به قلم دکتر پدرام فرهادیان در جهت آموزش نکات و مطالب مهم و جمع بندی در دوران طلایی جمع بندی برای دانش آموزان نظام قدیم تدوین و تألیف شده است. 
در کتاب ژنتیک کنکور در یک نگاه به بررسی و آموزش نکات مهم ژنتیک یعنی فصول ۵ تا ۸ زیست و آزمایشگاه ۲ به تفکیک فصول و ژنتیک جمعیت ها در سال چهارم و ژنتیک گیاهی کنکور به صورت مجزا پرداخته ایم. در انتهای نیز یک آزمون برای جمع بندی و آموزش مطالب ویژه و مهم فصول، طراحی شده که دارای پاسخنامه کاملا مدون و تشریحی است.

برای خرید این محصول با مرکز نما تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۹۰۹۸۴۵

https://t.me/drfarhadian